Algemene voorwaarden

Heb je een vraag, op- of aanmerking? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet bij, bel dan gerust 06-426 254 69.

AANKOPEN

Privacybeleid
Ik hecht veel waarde aan je privacy en zal zorgvuldig en veilig met informatie omgaan. Je gegevens worden alleen gebruikt om je bestelling te kunnen leveren. Lees erover in de privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens
ACT on Virtues staat sinds 2002 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 02078903. Het btw-nummer is NL108624821B01

Verzendkosten en betaling Nederland
De verzendkosten bedragen in Nederland  (sinds de uitverkoop en klanten grotere bestellingen plaatsen die niet door de brievenbus kunnen!) € 7.50.  Je kunt veilig betalen via iDEAL. Je ontvangt je bestelling binnen enkele werkdagen.

Verzendkosten en betaling België
De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt voor bestellingen vanuit België bedragen € 7.50 per bestelling. Je kunt veilig betalen via Bancontact.  Je ontvangt je bestelling binnen enkele dagen. NB: leveringen naar België kunnen niet geruild worden. Tip: in België kun je de meeste artikelen via De Aanstokerij bestellen. Of anders via Bol.com. Sommige uitgaven kun je via Amazon bestellen.

Kwantumkorting
Bij inkoop van 10 producten of meer ontvang je 35% kwantumkorting. Hierbij betaal je de kostprijs van verzending (dit geldt ook voor buitenlandse bestellingen). Let op: met kwantumkorting bestellen kan NIET via iDEAL (of België: Bancontact), alleen per e-mail. Geef graag duidelijk aan welke items je wilt ontvangen, plus je factuur- en verzendadres.Vermeld daarnaast graag je telefoonnummer en je btw-nummer (of België: of je wilt dat ik de BTW verleg; exclusief BTW lever).

Tevredenheid
Ik hoop natuurlijk dat je tevreden bent over je aankoop. Mocht dat niet het geval zijn, of is er onverhoopt iets anders gegaan dan je bedoeld had? Dat kan gebeuren. Ik zoek graag samen met jou naar een deugdelijke oplossing. Bel je me? 06-426 254 69

Ruilen en retourneren
Ik vind het jammer als je bestelling niet aan je verwachtingen voldoet. Maar gelukkig heb je op je aankoop in de Deugdenshop 14 dagen recht van retour behalve op afgeprijsde artikelen (die neem ik niet retour). De verzendkosten van de retourzending zijn dan wel voor jou.

Hoe pak je het aan? Als je een boek of kaartenset wilt retourneren, neem dan binnen 14 dagen contact op onder vermelding van je bestelnummer. Na deze melding heb je 14 dagen de tijd om de bestelling terug te sturen. Het product moet worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in originele staat en verpakking. Als het product retour is ontvangen, vergoedt Uitgeverij ACT on Virtues binnen 14 dagen de aanschafkosten van het retour gezonden product.

Het retouradres is: Uitgeverij ACT on Virtues, FD Rooseveltstraat 29, 9728RV Groningen.

Verzending
Je bestelling wordt binnen 3 werkdagen verzonden, mits het product op voorraad is, mits PostNL geen vertragingen heeft.

Business to business
Voor Business to business klanten hanteer ik een betalingstermijn van 30 dagen en, indien van toepassing, een aanbetaling. Op B to B leveringen geldt geen retourrecht.

ONLINE TRAININGEN

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Kei in deugden en door Kei in deugden ingehuurde deugdencoaches verzorgde trainingen en opleidingen.

2. Inschrijving

Inschrijven voor een training, opleiding of event gebeurt online of (bij groepen) via upload van een door de organisatie aangeleverd adressenbestand. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Kei in deugden bevestigt per e-mail. Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer (en/of de organisatie/opdrachtgever) de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. Opleiding en training

Kei en deugden en haar deugdencoaches spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding/training. In de laatste les van iedere training staat een evaluatieformulier. Kei in deugden zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar externe deugdencoaches te beoordelen. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Kei in deugden geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering van afronding van de training, schriftelijk en gemotiveerd aan Kei in deugden te worden gecommuniceerd. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de deelnemer/organisatie/opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

4. Afronding

Een cursus dient binnen zes maanden te worden afgerond, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In overleg kan de cursus in individuele gevallen met een maand verlengd worden. Daarna wordt de deelnemer automatisch uitgeschreven.

5. Betaling

De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Kei in deugden verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur (als pdf-bestand). Na betaling kan de deelnemer met de cursus starten en de lessen op volgorde doen. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Kei in deugden zich het recht voor een deelnemer (of alle deelnemers die een organisatie heeft aangemeld) uit te sluiten van deelname.

6. Annulering en wijziging

Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname, en nog geen lessen heeft gedaan, is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Kei in deugden trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en Kei in deugden de opleiding of training annuleert zal Kei in deugden deelnamegeld restitueren aan de deelnemer/organisatie/opdrachtgever. De deelnemer/organisatie/opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Kei in deugden is uitgesloten. Kei in deugden behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde facilitators of  deugdencoaches te vervangen. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Kei in deugden zich het recht voor het trainings-of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

7. Intellectueel eigendom

De intellectuele en industriële eigendomrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel Kei in deugden ofwel de door Kei in deugden ingehuurde deugdencoaches toe. Alle door Kei in deugden in het kader van de opleiding, training of event aan de deelnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemers of de organisatie waarvoor zij werken. Het is de deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens Kei in deugden verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Kei in deugden daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

8. Aansprakelijkheid

Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Kei in deugden inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Kei in deugden geleverde training, opleiding en events de uiterste zorg wordt betracht, kan Kei in deugden afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Kei in deugden facilitators en coaches zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. Kei in deugden is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie. Kei in deugden is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Kei in deugden verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde training of opleiding of georganiseerd event.

9. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Kei en deugden en deelnemer/organisatie/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

 

Stuur mij een bericht