Betrouwbaarheid

19 augustus 2019 door Annelies Wiersma

Als ik – bijvoorbeeld aan het begin van een workshop – aan mensen vraag aan welke deugden men waarde hecht, dan zit betrouwbaarheid daar altijd bij. We vinden het een fijne deugd. We stellen het vooral op prijs wanneer we op anderen kunnen rekenen.

Betrouwbaarheid begint volgens mij, net als de andere deugden, bij jezelf. Als jij je aan afspraken houdt, zijn anderen ook meer geneigd zich aan afspraken met jou te houden. Je staat als betrouwbaar bekend, anderen weten dat en doen daarom ook hun best betrouwbaar te zijn naar jou. Andersom geldt het zelfde: als jij gemakkelijk een afspraak afzegt, geregeld later komt of een afspraak helemaal vergeet, dan geeft dat een ander in het vervolg ook meer ‘speling’. Herkenbaar, of niet?

Reflectievragen:

  • Hoe pas jij betrouwbaarheid toe, bijvoorbeeld naar je partner, collega, kinderen, leerlingen…? Vul maar in, bedenk bij elke relatie een voorbeeld. Wat is het effect van betrouwbaarheid op jullie relatie?
  • Ben je strikt in het nakomen van afspraken, of niet zo? Kun je van beide situaties een voorbeeld bedenken? Wat is het verschil?
  • Hoe is jouw verhouding met betrouwbaarheid? Vind je het een prettige deugd, of een lastige?
  • In welk opzicht kan betrouwbaarheid een heel prettige deugd voor jezelf zijn?
  • Lees de deugdenkaart: welke aspect (welke zin) wil je deze week onthouden, actief oefenen?
  • In de opvoeding (thuis en in de klas) gaat aan betrouwbaarheid het maken van duidelijke afspraken vooraf. Welke afspraken vinden jullie belangrijk? Hoe kunnen jullie elkaar eraan houden?

Deugdentip:

Kijk aan het eind van de week terug op de deugd van de week. Hoe het toepassen ervan gelukt. Wat ging goed? Wat kan beter? Bedenk hoe je de deugd kunt blijven ontwikkelen. Als je geneigd bent deze tip te vergeten, noteer dan in je agenda wanneer je er tijd voor wilt nemen ­čÖé

Stuur mij een bericht