Copyright

Geregistreerde handelsmerken
Kei in deugden®, Deugdenvriendjes® en Deugdenspel® zijn geregistreerde handelsmerken van Uitgeverij ACT on Virtues. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Uitgeverij ACT on Virtues of van  auteurs, fotografen en illustratoren die producten met Uitgeverij ACT on Virtues uitgeven.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Uitgeverij ACT on Virtues. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij ACT on Virtues.

Uitzondering
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Wil je een tekst van een deugdenkaart of deugdenboek overnemen? Prima, mits je daarbij de bron vermeldt. Lees hieronder hoe je dat doet.

Deugdenkaarten op je website en via je social media
Omdat we jouw enthousiasme en vrijgevigheid om deugden te willen delen waarderen, krijg je toestemming voor het delen van maximaal vijf deugdenkaarten op bijvoorbeeld jouw website, Pinterest of andere sociale media. Strikte voorwaarde is dat je daarbij vermeldt:

  • De bronvermelding bevat de naam © Uitgeverij ACT on Virtues (met het copyrightsymbool, ACT met grote letters)
  • Een klikbare link die verwijst naar het betreffende product in de keiindeugden.nl/deugdenshop

Indien je meer dan één tekst of afbeelding per maand van Uitgeverij ACT on Virtues wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via het contactformulier.

Delen via Facebook, Twitter en LinkedIn
Leuk als je een deugd wilt delen op je Facebook, Twitter of LinkedIn. Dat kan en mag via de deugd van de week pagina of via Social Media (Instagram, LinkedIn, Twitter, enzovoort). Het plaatsen van hashtags, zoals #deugdvandeweek #deugden #keiindeugden wordt zeer op prijs gesteld. Hiermee help je de bekendheid van deugden vergroten. Je kunt natuurlijk een hashtag van je eigen bedrijf, vereniging of stichting toevoegen. Op die manier passen we samenwerking en verbondenheid toe.

Delen in nieuwsbrieven
Gastouderbureaus, kinderdagverblijven en scholen (organisaties met een educatief doel) krijgen van Uitgeverij ACT on Virtues toestemming om maandelijks een deugd (de deugd die in de betreffende maand in je groep centraal staat) te delen met ouders in een nieuwsbrief. Ook daarbij gelden de volgende voorwaarden :

  • Vermeld © Uitgeverij ACT on Virtues (met het copyrightsymbool)
  • Vermeld de naam van de auteur: Annelies Wiersma bij ‘Het Deugdenspel’ en ‘De Deugdenvriendjes’
  • Een link naar het betreffende product in de keiindeugden.nl/deugdenshop

Citeren in plaats van parafraseren
Het herschrijven van teksten (parafraseren), zonder de bron te vermelden, valt onder plagiaat. Met citeren voorkom je dat je hiervan kunt worden beschuldigd. Citeren betekent: de tekst die je overneemt tussen aanhalingstekens plaatsen en een goede bronvermelding toevoegen. Je mag 20% van een tekst citeren. Dat betekent maximaal één zin van een deugdenkaart.

E-book of boek
In overleg geven we meestal toestemming om een beperkt aantal deugdenkaarten op te nemen in een e-book, boek of andere uitgave. Neem eerst contact op om te overleggen hoe ‘we’ dat op een nette en mooie manier kunnen doen, zodat de kwaliteit van de afbeeldingen gewaarborgd wordt. Mogelijk zijn er kosten aan verbonden, die de auteur, fotograaf of illustrator bij herplaatsing van hun werk in rekening mogen brengen.

Boete bij ondeugdelijk gebruik van teksten en afbeeldingen
Zoals je ziet gaan we als auteursrechthebbende redelijk gemakkelijk om met het publiceren van deugdenkaarten. We willen graag iedereen inspireren om deugden toe te passen. Wanneer je de voorwaarden negeert, zal Uitgeverij ACT on Virtues een juridisch bureau inschakelen. Dat kan jou een boete opleggen voor oneigenlijk gebruik van de deugdenkaarten.

Stuur mij een bericht