Deugdenspel® (webinar)

Deugden zijn onmisbare vaardigheden voor een gelukkig leven. School is een belangrijke oefenplek, maar hoe pak je karaktereducatie aan? En, hoe kunnen deugden helpen om invulling te geven aan het curriculum burgerschap? Uitgeverij ACT on Virtues helpt hierbij.

Bekijk via de video het webinar dat ik gaf. Beide leerkrachten hebben zich na afloop meteen aangemeld voor de training Klas met Karakter.

Eerst de basistraining volgen

Met deugden werken is makkelijker en effectiever als je de vijf strategieën van The Virtues Project kent en kunt toepassen. De online training Klas met karakter bied je het perfecte fundament om met Het Deugdenspel te werken. De training helpt je niet alleen om deugden in je klaspraktijk mee te nemen. Het wakkert ook je passie voor je vak weer aan. Het herinnert je aan je idealen (waarom jij destijds voor het onderwijs koos!) Het helpt je rust en balans te creëren, zowel in je werk als thuis, want het werkt overal door!

Wil jij net als Corine en Ingrid deze basistraining doen?

Ja, ik doe mee!

Ja, ik doe mee!

Schrijf je in voor de wachtlijst

De Deugdenspel® training is in de maak. Schrijf je via deze link in voor de wachtlijst en ik laat het je weten wanneer je kunt starten.

Het Deugdenspel®

Nadenken over jezelf en in gesprek gaan over normen en waarden: dat alles gaat gemakkelijker met Het Deugdenspel (leeftijd 9+). Op 52 deugdenkaartjes staan duidelijke omschrijvingen van karaktervormende eigenschappen, zoals eerlijkheid, respect en geduld. Dit maakt ‘deugden’ praktisch en bespreekbaar, je krijgt er meer grip op. De vrolijke cartoons houden het luchtig.

Inspirerend Doeboek

Het Deugdenspel Doeboek leert je hoe je deugden op een speelse en vanzelfsprekende manier kunt integreren in reguliere lessen. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met enthousiaste docenten en staat boordevol met hun ideeën en ervaringen!

Voor wie?

Thuis, op school (middenbouw, bovenbouw en voortgezet onderwijs), in de kinderopvang (BSO), met je plusklas of mentorklas, tijdens HVO lessen, bij studiekeuze, op je voetbalvereniging, judoles, bij kinderyoga, enzovoort: de mogelijkheden zijn onbeperkt.

Materialen

Bestel de kaartenset Het Deugdenspel en het Deugdenspel Doeboek via de Deugdenshop. TIP: voeg educatieve materialen zoals complimentjes, digitale deugdenkaartjes, kalenderplaten en werkbladen aan je winkelmandje toe. De gratis downloads herken je aan het keitje. Bij elke bestelling ontvang je een uniek cadeautje.

Coaching of training

Heb je behoefte aan coaching bij de introductie van Het Deugdenspel in je klas? Of zou je een kennismakingsworkshop willen volgen? Stuur een e-mail met je wens naar info@actonvirtues.nl. Of je kunt ook wachten tot de online training start in september. Deze kun je in je eigen tijd en op je eigen tempo volgen.

Doorgaande lijn

Werk je in de middenbouw of bovenbouw, het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs? Kijk dan bij Deugdenvriendjes® het broertje/zusje van Het Deugdenspel®.

Missie

Elke rimpeling start met een kei(tje). Samen kunnen we een positieve rimpeling in de samenleving teweeg brengen.

Wat leerkrachten erover zeggen:

“Zodra je ermee werkt, is er meteen een andere energie. De werkvormen in het Doeboek bieden heel veel mogelijkheden om de deugden echt binnen te laten komen. Het raakt in het hart.”

“Het biedt veel waarde voor weinig geld. Voor andere methodieken volgen we dikwijls dure trainingen. Het vraagt veel tijd en geld om je iets eigen te maken. Vaak verdwijnt het weer. Met de deugden is dit anders; je kunt ze overal aanplakken. Het biedt veel ruimte voor eigen creativiteit.”

“Het sluit aan bij andere programma’s zoals Kanjer Training, Rots en Water, Thinking for Learning, Coöperatief werken, Meervoudige Intelligentie, Vreedzame School, Kiva, enzovoort. Hierin kun je deugden makkelijk integreren.”

“Het is ook te gebruiken bij cognitieve lessen. Omdat leerlingen de deugden intussen beginnen te kennen, kan ik erop attenderen tijdens cognitieve lessen, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van een spreekbeurt, het leren voor topografie en het werken aan de weektaak. Tegelijkertijd gebruik ik deugdenkaarten bijvoorbeeld bij lessen over woordenschat en begrijpend lezen.”

Mijn houding ten aanzien van kinderen en collega’s is positief veranderd. Deugden helpen me om niet gauw een oordeel te vellen, maar beter te kijken: welke deugd laat iemand zien met gedrag? Het heeft ook een helende functie voor mijzelf. De bijdrage aan mijn persoonlijke ontwikkeling vond ik verrassend en erg fijn.”

Het creëert verbondenheid. We zien en waarderen deugden bij elkaar en passen deugden zoals vertrouwen of assertiviteit gemakkelijker toe.”

“Het biedt mogelijkheden voor ouderparticipatie. Door de deugd van de maand mee te geven in de nieuwsbrief betrekken we ouders. Op die manier merk je dat het echt tot leven komt, doordat we verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid tot stand brengen.”

“Ik benader problemen tussen kind/groep, leerling/leerling, leerling/leerkracht nu vaak vanuit deugden. Dat levert duurzame oplossingen (en tijdswinst!) op waar we het hele schooljaar van profiteren.”

“Het werkt preventief. Het is toepasbaar voor ‘zwakkere’ leerlingen, voor kinderen met een rugzakje en voor ‘hoogbegaafde’ leerlingen. Ze bloeien allemaal op.”

“Het is universeel en inclusief. Als samenwerkingsschool zochten wij een ontmoetingsmodel. Het Deugdenspel biedt ons een prachtig ontmoetingsmodel waar iedereen mee kan leven.”

Stuur mij een bericht