Disclaimer

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Uitgeverij ACT on Virtues behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Uitgeverij ACT on Virtues alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Uitgeverij ACT on Virtues niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Uitgeverij ACT on Virtues, welke geen eigendom zijn van Uitgeverij ACT on Virtues, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Uitgeverij ACT on Virtues. Hoewel Uitgeverij ACT on Virtues uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Uitgeverij ACT on Virtues worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Kei in deugden kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Kei in deugden zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Uitgeverij ACT on Virtues sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Uitgeverij ACT on Virtues ontwikkelde content of producten.

© 2002-heden, Uitgeverij ACT on Virtues. Kei in deugden, Deugdenvriendjes en Deugdenspel zijn geregistreerde handelsmerken van Uitgeverij ACT on Virtues. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Stuur mij een bericht