Flexibiliteit – veranderingen & meebuigen

3 augustus 2021 door Annelies Wiersma

Gedurende ons hele leven hebben we te maken met veranderingen die om onze flexibiliteit vragen. Grote en kleine veranderingen, veranderingen die je wel of niet ziet aankomen: beide kunnen grote impact hebben op je leven.

Zelf veranderen we ook. Net als de mensen om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan je ouders, kinderen, vrienden en collega’s.

Al die veranderingen stellen ons dagelijks voor keuzes. In hoeverre kunnen of willen we ons aan veranderingen aanpassen? Lang niet altijd hebben we een keuze…

Juist bij onverwachte gebeurtenissen is flexibiliteit belangrijk. Je ontdekt dat je veel flexibeler kunt zijn en makkelijker – of verder – kunt buigen dan je ooit dacht dat je kon of wilde. Vaak helpen deze onverwachte wendingen  je te groeien. Je ontdekt nieuwe manieren die misschien niet voor de hand liggend zijn.

Vaak ontwikkel je ook nieuwe vaardigheden. Je vergroot bijvoorbeeld je kennis over een onderwerp waarover je eerder niets hoefde te weten. Of je spreekt andere capaciteiten of talenten aan, waarvan je nooit had gedacht dat ze binnen je vermogen lagen.

Het leven gooit je af en toe in het diepe, zodat je krachten in jezelf kunt vinden. Flexibiliteit helpt je wat er op je pad komt het hoofd te bieden.

Zowel positieve als negatieve situaties helpen je om jezelf te leren kennen. Naast flexibiliteit ontwikkel je allerlei andere deugden en ga je, eerder onopgemerkte, deugden in anderen zien. Bijvoorbeeld vertrouwen of betrouwbaarheid. Hoewel je het op dat moment zelf misschien niet realiseert, waarom je moeilijke tijden doormaakt, zul je later beseffen hoe de uitdagingen je hebben geholpen te groeien. En ook, hoe je elkaar op een andere manier hebt leren kennen.

Je kunt flexibel zijn wanneer je maar wilt. Het leven zal je continu uitdagen, bijvoorbeeld om alles te worden waar je van droomt. Of misschien stuit je onverwacht op iets waarover je nooit droomde, maar wat toch heel goed bij je blijkt te passen.

Reflectievragen:

  • Met welke verandering(en) heb jij momenteel te maken?
  • Op welke manier(en) groei je daarvan? Wat/welke kracht heb je bij jezelf ontdekt?
  • Wat is je grootste uitdaging? Welke deugd kan je hierbij helpen?

Met kinderen over flexibiliteit en meebuigen praten:

  • Vertel hoe het lichaam flexibel is en dat je geest dat ook kan zijn. Je kunt je geest/gedachten buigen, van een ‘nee’ een ‘ja’ maken, of andersom. Zo kun je bijvoorbeeld iets (of iemand) eerst stom vinden, en later toch leuk.
    Ook kun je met de hulp van flexibiliteit van negatieve, koppige gedachten -> positieve, meegaande gedachten maken. Bijvoorbeeld, als je niet mee wilt doen met een spelletje, omdat je toch nooit wint.
    Er zijn altijd meer manieren om dingen te bekijken. Denk goed na en overweeg wat in een situatie prettig is, voor jezelf en voor anderen. Misschien kun jij een ander spelletje voorstellen, of kunnen de anderen je wat goede tips geven zodat je ook kunt winnen.
  • Vertel iets over regels. Regels helpen ons om dingen te organiseren. Bijvoorbeeld, op tijd thuis zijn zodat je samen kunt eten. Sommige regels zijn nuttig of om ons veilig te houden, zoals het dragen van een veiligheidsgordel in de auto. Met sommige regels kun je flexibel omgaan, bijvoorbeeld wat eerder of wat later eten, als dat beter uitkomt. Andere regels liggen vast, zoals dat je moet stoppen voor een rood stoplicht.

Kinderen vinden het vaak leuk (extreme) voorbeelden te bedenken. Intussen leren ze spelenderwijs wat flexibiliteit betekent en hoe en wanneer je de deugd kunt inzetten.

Stuur mij een bericht