Onthechting

24 februari 2019 door Annelies Wiersma

Onthechting wordt vaak een lastige deugd gevonden. Want wat wordt ermee bedoeld? Laten we ‘ont’ eens weglaten en het over ‘hechting’ hebben.

Je kunt bijvoorbeeld gehecht zijn aan je favoriete spijkerbroek, een koekje bij de koffie, een mooie oude vaas of een dierbare persoon. Je kunt ook gehecht zijn aan je vaste baan. Of misschien hecht je juist aan vrijheid? Hecht je aan stilte, of aan ‘leven in de brouwerij’? Bij dit soort ‘gehechtheid’ ervaren we vaak een gevoel van geluk of tevredenheid. Maar soms moeten we kunnen ont-hechten. Moeten we noodgedwongen afscheid nemen van spullen, een verwachting of hoop opgegeven, of een verlies accepteren.

Onthechting oefenen
Er is een heleboel waar we geen invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld het weer of de economie. Wat we wel kunnen doen is a) onze doelen stellen; en b) ons uiterste best doen om die doelen te bereiken. Daarna moeten we dingen waarvan we de uitkomst niet kunnen bepalen kunnen loslaten, ofwel c) ont-hechten.

Je bepaalt zelf hoe je ergens op reageert. In dat licht gezien is onthechting een eigenschap die je kunt oefenen: ge-hecht aan een vooraf bepaalde uitkomst, of ont-hecht (‘het zij zo, ik heb mijn best gedaan’). Wanneer je onthechting onder de knie hebt, zul je over het algemeen meer vrijheid, vreugde of verdraagzaamheid ervaren.

Reflectievragen:

  • Waar ben jij aan gehecht? Welke gewoonte, hoop of verwachting koester jij?
  • Op welke manier kun je hier je uiterste best voor doen?
  • Op welke manier kun je de uitkomst daarna loslaten?
  • Hoe kun je op een positieve manier reageren op dingen waar je geen invloed op hebt?
  • Samen met onthechting pas je vaak deugden toe zoals acceptatie en flexibiliteit. Kun je bedenken hoe?
Stuur mij een bericht