Privacy en Cookies

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Uitgeverij ACT on Virtues geleverde producten en diensten. Onder Uitgeverij ACT on Virtues valt:

www.actonvirtues.nl/keiindeugden.nl
www.mandelaboek.nl
www.deugdenkaarten.nl/www.hetdeugdenspel.nl
www.deugdenvriendjes.nl
www.uitgeverijtimon.nl

Uitgeverij ACT on Virtues, gevestigd aan de FD Rooseveltstraat 29 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitgeverij ACT on Virtues verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Uitgeverij ACT on Virtues van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Uitgeverij ACT on Virtues in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Verwerkt Uitgeverij ACT on Virtues ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Uitgeverij ACT on Virtues verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Uitgeverij ACT on Virtues, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Uitgeverij ACT on Virtues. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Uitgeverij ACT on Virtues. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Uitgeverij ACT on Virtues gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Uitgeverij ACT on Virtues zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Uitgeverij ACT on Virtues zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Uitgeverij ACT on Virtues verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Uitgeverij ACT on Virtues gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies (t.b.v. de winkelwagen)
 • Analytische cookies (Google Analytics)
 • Tracking cookie (Facebook, Google Adwords)

Toelichting op het waarom:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie en knoppen om content te delen op social media. Dit is voor uw gebruiksgemak en plezier.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekers aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om te zien of de facebook advertenties van Uitgeverij ACT on Virtues resultaat hebben. Hiermee verkrijgen onze websites geen persoonsgegevens tenzij u na het klikken op de Facebookadvertentie iets koopt in de webshop van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op uw account of door een gespecificeerd verzoek naar info@actonvirtues.nl te sturen.

Beveiliging
Uitgeverij ACT on Virtues hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Uitgeverij ACT on Virtues heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Uitgeverij ACT on Virtues toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Uitgeverij ACT on Virtues gebruik maakt van de diensten van derden, zal Uitgeverij ACT on Virtues in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Uitgeverij ACT on Virtues u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@actonvirtues.nl. Als u een account op keiindeugden.nl heeft, kunt u daar zelf uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u kunt u zich richten tot:

Annelies Wiersma
E: info@actonvirtues.nl
T: 06-426 254 69

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018

Stuur mij een bericht