Verwondering helpen cultiveren

31 juli 2023 door Annelies Wiersma

Als volwassenen kunnen we de deugd ‘verwondering’ bij kinderen helpen ontwikkelen als we letten op nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht.

Wanneer je (groot)ouder, oom of tante wordt, raak je vervuld met verwondering. Zo’n klein mensje! Hoe bestaat het? Je kunt er wel naar blijven kijken!

Het land van Verwondering

Onze wereld is vol verwondering. Als je getuige bent van de eerste ‘Wow!’ momenten van een kind, weet je dat het een reis is begonnen naar Het Land van Verwondering! Het kind heeft iets gehoord of gezien dat bijzonder of prachtig is. Het gaf een magisch gevoel, benam de adem, of bracht even wat verwarring: ‘Huh?’

Als kind waren de meesten van ons gefascineerd wanneer we een regenboog zagen. We vroegen ons af waar die begon en eindigde. We waren nieuwsgierig naar de pot met goud die naar verluidt aan het einde van elke regenboog lag. Als kind konden we ons verwonderen over ‘gewone’ dingen: een brug die omhoog gaat, een wolk die voorbij drijft, het opspatten van water als je er een steen in gooit…

De deugd is in potentie aanwezig

Kinderen stellen veel vragen in hun peuterjaren. Op jonge leeftijd leren kinderen zo ontzettend veel, over de wereld om hen heen, over de mensen en de dieren die er wonen. Ze zijn van nature nieuwsgierig en hun verlangen om dingen te onderzoeken en te leren is groot. Hun in potentie aanwezige deugd ‘verwondering’ wordt aangeboord en dit vormt de basis voor de rest van hun leven.

Als ouder of grootouder heb je de superkracht om die deugd verwondering verder te helpen groeien – en dat begint met de natuur. Neem ze mee op avontuur. Ga naar het bos, het strand, een park… Graaf in de tuin of kijk onder een steen om de wonderen van wormen en de magie van groeiende planten te ontdekken. Luister naar de vogels. Kijk naar de wolken… Denk aan de kracht van de verbeelding!

Stel open vragen zoals ‘Hoe kan het dat…’ en ‘Wat als..’ en je zult hun creativiteit ontrafelen terwijl je ontdekt wat je ze kan leren.

Deugden brengen elkaar in beweging

Er zijn talloze andere deugden die in beweging komen als je met kinderen bewust aandacht schenkt aan ‘verwondering’ – enkele hiervan zijn:

  • Eenvoud – een kind dat zich bewust is van verwondering vindt vreugde in eenvoudige ervaringen.
  • Behulpzaamheid en verantwoordelijkheid – een nieuwsgierig kind kan geïnspireerd raken om oplossingen te zoeken voor problemen die het opmerkt.
  • Vreugde, ontzag, dankbaarheid – wanneer kinderen verwondering ervaren, leidt dit vaak tot emoties zoals vreugde, ontzag en dankbaarheid. Positieve emoties die de rest van hun leven bevorderlijk zijn voor hun geestelijke gezondheid.
  • Verbondenheid: kinderen ervaren ook een gevoel van verbondenheid, stabiliteit en veiligheid wanneer ze weten wat er om hen heen gebeurt.
  • Schoonheid: kinderen leren kijken naar de schoonheid in hun omgeving, ook in de mensen om hen heen. Dat nodigt hen uit om zelf ook schoonheid te creëren en respectvol met de aarde en elkaar om te gaan!

Ik hoop dat dit blog je motiveert om met kinderen aandacht te schenken aan de deugd verwondering. Maar vooral: koester de magie van hun wereld vol verwondering en je zult ook de wonderen in je eigen leven zien!

Opvoeden met deugden?

Wil je bijdragen aan het helpen cultiveren van deugden bij kinderen? Voor ouders en grootouders ontwikkelde ik de deugdentraining: ‘Haal het beste uit je (klein)kind en jezelf’. 

Voor leerkrachten ontwikkelde ik de training: ‘Klas met karakter’.

Stuur mij een bericht